Sam o sobie

Leszek Lewoc – 56 lat

- Szczęśliwie żonaty. Moja wybranka serca nazywa się Ewa

- Czwórka dzieci. Syn Tomasz jest kapłanem diecezji ełckiej. Córka Agnieszka jest muzykiem. Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku. Joanna ma 19 lat, a Magdalena 17.

- Sam ukończyłem Instytut Wyższej Kultury religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie w 1987 roku, Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie w 1990 roku, Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej przy Uniwersytecie w Białymstoku w 2004 roku.

 

 

Program

 

Nowa konstytucja
Pierwszym podstawowym celem ma być doprowadzenie do zmiany Konstytucji. Osią zmian ma się stać ordynacja wyborcza, czyli wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Zmienić musi się też system finansowania partii politycznych. Przekazywanie środków z budżetu państwa zastąpione musi być dobrowolnymi dotacjami od obywateli.

Proste, niskie i sprawiedliwe podatki
Chcę obniżenia podatków dla zwykłych obywateli i obłożenia nimi korporacji międzynarodowych. Nie może tak być, że dzisiaj Polska jest utrzymywana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a giganci finansowi transferują pieniądze z naszego kraju.

Likwidacja sitw politycznych
Poziom nepotyzmu i korupcji już dawno przekroczył poziom społecznej tolerancji. Lekiem na tę zarazę ma być zmiana procedur rekrutacyjnych w instytucjach państwowych i samorządowych.

Decentralizacja Policji
Decentralizacja Policji, która ma być aktywniejsza w terenie. Nie możemy pozwolić na rzesze „urzędników policyjnych”, którzy zamiast pilnować i patrolować nasze ulicę, siedzą za biurkami.

Radykalne uproszczenie prawa i administracji
Chcę deregulacji systemowej, która uwolni Polskę od biurokratycznego balastu i pozwoli rozwijać się w naprawdę szybkim tempie.

Polska waluta jako gwarant niezależności i stabilności
Z pewnością nie pozwolę na wprowadzenie w Polsce „EURO” jako waluty obowiązującej. Tylko własna waluta daje nam gwarancję możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie naszej własnej gospodarki w naszym własnym kraju.

Silna armia, zwłaszcza w naszym regionie
Lokalizacja Podlasia blisko granicy z Rosją i Białorusią powoduje stan podwyższonego ryzyka. Tylko silna i zwarta armia odstrasza wrogów zewnętrznych. Nasze położenie powinno powodować, że to właśnie tutaj powinny stacjonować potężne jednostki obrony terytorialnej.

 

 

Działalność parlamentarna

1991-1993 - Senator RP

członek 2 komisji: Obrony Narodowej oraz Praw Człowieka i Praworządności.

Autor inicjatywy ustawodawczej Senatu RP- Projekt ustawy zmieniającej ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 

Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna Działalność parlamentarna

OPINIE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI
B. SENATORA RP (1991-1993)
LESZKA LEWOC

– Wykazał się inicjatywą ustawodawczą powodującą zmianę Ustawy z dn. 23.02.91 r. Umożliwiło to przedłużenie okresu uzyskania odszkodowań przez osoby represjonowane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Marszałek Sejmu RP
prof. Wiesław Chrzanowski

– Zaprosił do naszego województwa i ułatwił kontakty z wieloma znaczącymi osobami (m.in. pp. W. Chrzanowskim, A. Chełkowskim, H. Goryszewskim, J. Kropiwnickim) w celu bezpośredniego zapoznania ich z problematyką województwa suwalskiego.

Wojewoda Suwalski
mgr Cezary Cieślukowski

– Dzięki jego staraniom Straż Pożarna w województwie otrzymała niezbędny sprzęt specjalistyczny na potrzeby pożarnictwa i ratownictwa drogowego.

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
bryg. inż. Marian Cichosz

– Był inicjatorem i organizatorem przyjazdu do Suwałk ministra J. Kropiwnickiego. Przyczynił się do wyasygnowania dodatkowych środków finansowych na łagodzenie skutków bezrobocia w woj. suwalskim w 1992 r.

z-ca Dyrektora Woj. Urzędu Pracy
Andrzej Wasilewski

– Zaangażowany orędownik koncepcji utworzenia Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku. Władze samorządowe miasta uwzględniając jego poparcie użyczyły budynek z przeznaczeniem na hotel dla kadry naukowej.

Rektor Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej
mgr Józef Krajewski

– Współorganizator Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które prowadzi 4 oddziały przedszkoli katolickich. Podejmował wiele akcji charytatywnych na rzecz rodzin ubogich. Wielokrotnie wspomagał Dyrekcję Centrum Studiów Teologicznych w Suwałkach w rozwiązywaniu bieżących problemów. Ostatnio zaangażował się w sprawy tworzenia Wyższej Szkoły Służby Społecznej.

Dyrektor Centrum Studiów Teologicznych
ks. Jerzy Zawadzki

– Przyczynił się do uzyskania przez ełcką FSO dotacji w wysokości 4 mld zł niezbędnej do efektywnej pracy zakładu.

Dyrektor FSO
inż. Krzysztof Marcińczyk

– Jako członek senackiej Komisji Obrony Narodowej wywarł skuteczny wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej utworzenia w Suwałkach nowej jednostki woskowej

mgr Jerzy Witczak

– Przyczynił się do włączenia województwa suwalskiego do programu STRUDER mającego na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

Minister CUP
dr Jerzy J. Kropiwnicki

– Pomógł w uzyskaniu dotacji w wysokości 40 mln ze „Wspólnoty Polskiej” na potrzeby Polskich Instytutów Katechetycznych na Białorusi.

Dyrektor Instytutu Katechetycznego na Białorusi
mgr Stanisław Dziemian

– Interesował się potrzebami Komendy Wojewódzkiej Policji. Wspomógł w uzyskaniu kwoty 2 mld zł na wykup stacji obsługi samochodów. Skutecznie zabiegał o przydzielenie na nasze potrzeby 3 samochodów marki „volkswagen”.

Komendant Wojewódzki Policji
nadkom. mgr Stanisław Bernatowicz

– Poświęcił wiele uwagi potrzebom i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Miarą jego zaangażowania na tym odcinku może być fakt zebrania przez strażaków naszego województwa ok. 1000 podpisów popierających jego kandydaturę na senatora RP.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
mgr inż. Jan Kamiński

– Pomógł w uzyskaniu przez nasze miasto kredytu w kwocie 20 mld zł z Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na budowę kompostowni.

Prezydent Miasta Suwałk
mgr inż. Leszek Poźniak

 

 

Działalność rządowa

1999-2001 r.- V-ce Wojewoda Podlaski

Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa Działalność rządowa

 

 

Działalność Samorządowa

1994-1998r.- radny Rady Miejskiej w Suwałkach

- przewodniczący Klubu Chrześcijańskiego

- członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Problematyki Społecznej oraz Komisji Oświaty i Wychowania

1998-1999r.- radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

- v-ce przewodniczący sejmiku

Działalność Samorządowa Działalność Samorządowa Działalność Samorządowa Działalność Samorządowa

 

 

Działalność społeczna

-Od 1981 r. członek NSZZ "Solidarność"

- 1989-95 r. Organizator struktur NSZZ „ Solidarność" w województwie suwalskim. Pełnił funkcje: rzecznika prasowego, redaktora naczelnego biuletynu "Głos Pojezierza". Członek władz Zarządu Regionu „Pojezierze" NSZZ Solidarność (sekretarz, zastępca przewodniczącego).

- Obecnie członek KZ NSZZ „ Solidarność'' przy Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

- Delegat na Walny Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Podlasie NSZZ „ Solidarność".

Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna

- od 1991 r. członek (założyciel) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „AGAPE"

- 1991-1999 r. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Suwałkach

- od 1999 r. Prezes Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku

Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna Działalność społeczna

Pełnomocnik Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o przywrócenie dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli w Województwie Podlaskim.

 

 

 

Praca zawodowa

1981-1983 r. - Zakłady Ortopedyczne „ STOCER" W Konstancinie

1983-1986 r. - Oddział Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu - ZOZ Gostynin

1986-1988 r. - Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji w Suwałkach

1988-1989 r. - Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Suwałkach

1989-1991 r. - Zarząd Regionu „Pojezierze" NSZZ „ Solidarność "

1991-1993r. - Senat RP

1993-1993 r. - Związek Gmin Północno-Wschodnich „ Szelment"

1993-1999 r. - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach -zastępca dyrektora

1998-1999 r. - Rada Nadzorcza ZUS w Białymstoku- przewodniczący

1999-2001 r. - V-ce Wojewoda Podlaski

2003-2004 r. - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku -zastępca kierownika

2004-2007 r. - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Białymstoku

2007-2014 r. - Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Białymstoku

Od 2014 roku – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

facebook.com/LewocLeszek